Rentenaar & Lens

 
De activiteiten binnen Rentenaar & Lens zijn met ingang van
1 mei 2012 onder gebracht bij:
IMT Nederland bv. (Roy Lens: 06 - 549 811 97) en bij
QR Academy (Hans Rentenaar: 06 - 182 935 34).

 
We-Style - Digitale Communicatie